ArchiwumAktualności

Akcjonariusze Tell zatwierdzili nową emisję akcji w celu przejęcia Cursora i Divante

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tell S.A., spółki prowadzącej sieci salonów sprzedaży dla operatorów telefonii komórkowej, 18 grudnia br. zatwierdziło podwyższenie kapitału w celu nabycia przez Tell od spółki OEX S.A. pakietu 100% akcji spółki Cursor i 51,03% udziałów spółki Divante. Tell wyemituje 1.777.692 akcje po cenie emisyjnej 13 zł za akcję w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do OEX. Dzięki przejęciu Cursora i Divante Tell będzie oferował kompleksowe usługi outsourcingu sprzedaży. 

Outsourcing wspiera sprzedaż wielokanałową

Rozwój technologii i zmieniające się potrzeby zakupowe konsumentów powodują, że firmy chcąc skutecznie trafić ze swoją ofertą do grupy docelowej coraz częściej wykorzystują do tego różne kanały sprzedaży. Dostępne na rynku rozwiązania outsourcingowe pozwalają na dywersyfikację działań handlowych w krótkim czasie i bez ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych. 

Grupa OEX uruchamia największy w Polsce magazyn materiałów marketingowych

Grupa OEX powiększyła swoją powierzchnię magazynową dedykowaną do obsługi materiałów marketingowych oraz sektora e-commerce. W listopadzie spółka została głównym najemcą w nowo wybudowanym kompleksie logistycznym Good Point III w Łubnej k/Warszawy. Obecnie Grupa OEX dysponuje infrastrukturą magazynową przekraczającą 50 000 m kw. 

Cursor specjalizuje się w projektowaniu i realizacji złożonych procesów sprzedażowych, promocyjnych oraz logistyce materiałów marketingowych. Dysponuje rozbudowaną siecią kilku tysięcy pracowników terenowych oraz zapleczem biurowym w 24 miastach na terenie Polski. Firma obsługuje ponad 230 klientów z branży FMCG, finansowej, telekomunikacyjnej oraz farmaceutycznej.

czytaj więcej